Tee ideastasi innovaatio -koulutus

- jos Sinulla ei satu olemaan ideaa, loihtikaamme se esiin.
- erityisesti jos Sinulla tai taustayhteisölläsi on väijyviä uhkakuvia, ota yhteyttä.

Idea on välivaihe innovaation synnylle

Palvelumme pähkinänkuoressaan

Tuotekehitys ja -ideointi

Tuotteistaminen käsittäen myös sisäisen toiminnan.

Henkilöstökehitys

Organisaationa ja ihmisyksilönä. Myös henkinen kasvu.

Ihmettely ja ideointi

Innovaatioden synnyttäminen lähes mihin tahansa tarpeeseen.

Liiketoiminnan kuvaus

Bisneksenne ja / tai sen osa-alueiden kuvaus, vahvuuksien ja ylivoimaisuuksien kartoitus.

Toiminta-ajatus

Firma RAIMOLAMPI/ RL-koulutus on asiantuntemuksellaan ja työpanoksellaan mukana yritysten, yhteisöjen ja ihmisten edelleenkehittämisessä. Varsinkin ideoiden ja innovaatioiden kautta pyrimme tuomaan kehittämiseen lisäarvoa. Kaikilla on vahvuusalueensa, tiedostettuna tai tiedostamattomana. Näitä voidaan kehittää yhä lisää. Tällä tavoin kasvaa sekä yksityinen että yhteinen hyvinvointi

Tilanteesta riippuen me olemme mukana joko suppeammin tai laajemmalla rintamalla.

Kaikkeen, mikä ei ole luonnonlakien vastaista, voidaan ideoinnilla löytää ratkaisu. Ratkaisua tuskin kukaan rakentaa yksin vaan se syntyy yhteistyöllä.


Logon symboliikkaa
Logon symboliikkaa. © RAIMOLAMPI.

Elääkseen kaikki ihmisyhteisöt toimivat työn tekemisen kautta. Työtä tehdään aina jotain tarvetta varten. Tarvetta on yhteisöjen sisällä, esimerkiksi yrityksissä, sekä näiden ulkopuolella. Tarpeen takana on aina ihminen ja tekemiseen tarvitaan myös ihminen. Tarpeet ja olosuhteet muuttuvat. Näiden mukana tarvitaan erilaisia työn tuloksia, esimerkiksi uusia tuotteita tai asioita kannattaa tehdä uudella tavoin.