Olemme käytettävissä Henkilöstönne kouluttamiseen ja kehittämiseen

Haetaan hyötyä sekä organisaatiolle että ihmisille yksilöinä. Suurikin organisaatio muodostuu yksittäisistä ihmisistä.

Olemme valmiit läpikäymään ihmistenne kanssa myös ns. suurempia muutoksia; kuten töiden muuttumisen, irtisanomisien tai lomautuksien henkinen puoli samoin kuin valmennusta niille, jotka voivat ainakin tällä erää pitää työpaikkansa.

Ihminen on pienin mahdollinen mutta mahtava tulosyksikkö

Henkilöstön kehitys organisaationa ja ihmisinä

Jotta organisaation toiminta on tuloksellista, pitää tietää mitä varten se on olemassa, ketkä sitä tarvitsevat ja miksi. Ja organisaation rakenteiden tulee olla kunnossa sekä sen tulee voida hyvin - myös pitkällä jänteellä. Organisaation hyvinvoinnissa oleellista on siihen kuuluvien ihmisten hyvinvointi. Ja taas jotta ihmiset voivat hyvin, heidän muodostamansa organisaation tulee voida hyvin.

Ihmisyksilöiden kesken näennäisesti samanlaiset tarpeet voivat olla hienopiirteissään varsin erilaisia, johtuen persoonallisuudesta, elämäntilanteesta, kasvuhistoriasta, kirjatiedosta, kokemustaustasta, kolhuista ja helmistä ynnä muusta. – Ihmisten kehittämisessäkin usein apuvälineenä on ideointi ja ideoiden jalostaminen innovaatioiksi.

Hyvinvointi on arvo itsessään. Hyvinvoinnissa on aineellinen ja aineeton sekä henkinen puoli, jotka ovat kytkyssä toisiinsa.

Oleellista hyvinvoinnissa on työn onnistuminen kaikilla tasoilla

Työn onnistuminen
Työn onnistuminen. © RAIMOLAMPI.

Työn onnistuminen edellyttää ihmisen valmiutta tuottavaan työntekoon

Ihmisen valmius tuottavaan työntekoon
Työn onnistuminen. © RAIMOLAMPI.

Ihmisyksilöiden henkilökohtainen tärkeysasetanta ja asioiden tasapainotus on oleellista pitkässä juoksussa

Ihmisyksilöiden henkilökohtainen tärkeys ja tasapainotus
Asioiden ajoitus ja tasapainotus. © RAIMOLAMPI.

Kouluttaminen, oppiminen ja kehittyminen