Tarjoamme myös ihmettely-, ideointi- ja innovointipalvelua

Kehittämisessä keskeisiä elementtejä on luovuus ja mielikuvituksen käyttö, joihin kytkeytyy usein myös ihmettely ja peilaaminen tosiasioihin. Kohteena voi olla tuotteet, tuotanto, asiakkaat, kumppanuussuhteet, organisaatio, henkilöstö, ihminen ynnä muu.

Ihmettely voi olla ratkaiseva apu innovaation synnyssä

Ihmettely, ideointi ja innovointi

Idea on välivaihe innovaatiolle. Innovaatio ruokkii hyvinvointia. Ja hyvinvointi on arvo itsessään

Idea on välivaihe innovaatiolle
Idea on välivaihe innovaatiolle. © RAIMOLAMPI.

Idea sinällään voi syntyä missä tahansa, itsestäänkin. Usein ideoista on pulaa. Niitä on hakemalla haettava esimerkiksi ideointitilaisuuksissa. Joskus ideoita vilisee ‹liikaa›. Kukaan organisaatiossa ei ehdi kehittää niitä eteenpäin.

Vaan – Idea ei ole itsetarkoitus. Idea on välivaihe innovaation synnylle.

Voidaan sanoa: Innovaatio on jatkojalostettu idea, jolla on taloudellista hyötyarvoa.


Voidaan puhua tuote-, palvelu-, menetelmä-, rakenne-, käyttö- tai toimintatapa- taikka asiakas-, kumppanuus-, henkilöstö-, yhteisö- tai melkein millaisesta tahansa innovaatioista, kunhan sillä on hyvinvointia ruokkivaa uutuuslisäarvoa.

Ihmettely, ideointi ja innovointi