Tarjoamme apuamme ja asiantuntemustamme niin koko Tuotteistonne kuin myös yksittäisen Tuotteen tai yksityiskohdan kehittämiseen

Tuotteiston kehittämisessä keskeistä on asiakkaan tarpeiden oivallus ja analysointi sekä mielikuvituksen käyttö, kuinka tyydyttää asiakkaan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Toki on huomioon otettava muutakin, kuten yleinen taloustilanne ja suunta, “muotiviehtymykset” ja arjen tosiasioita. Tuotekehityksessä on sekä teknillinen että kaupallinen puoli. Tuotteita ovat niin tavarat kuin palvelut ja näiden yhdistelmät.

Hyvä tuote on työn tulos, josta asiakas haluaa maksaa

Tuoteideointi ja tuotteiston kehitys

Tuotekehitys ja tuotteiston kehitys

Tuotekehitys
Tuotekehitys. © RAIMOLAMPI.

Tuotekehitys sanana tarkoittaa yksittäisten tuotteiden kehittämistä kaupalliseen kuntoon.

Tuotteiston kehitys pitää sisällään myös tuotevalikoiman, koko tarjonnan, kehittämisen.

Tuotteet voivat olla tavaroita tai palvelutuotteita.

Usein sanalla tuotekehitys ymmärretään vain tuotteen teknillistä kehittämistä. Eli lähinnä millainen tuote tulee olla rakenteeltaan ja toiminnaltaan sekä miten se valmistetaan.

Tuotekehitykseen kuuluu myös kaupallinen osio, joka työmäärältään voi olla kertaluokkaakin isompi kuin teknillinen puoli.

Kaupallinen puoli ei tarkoita vain pakkauksen suunnittelua tai muotoilua, vaikka ne voivat liittyä myös tuotekehityksen kaupalliseen osioon. Vaan erityisesti asiakaskohderyhmän selvittäminen sekä tämän osto-, käyttö- ja maksuhalukkuuden ja -valmiuden tutkiminen ja miten näihin vaikutetaan. Edelleen tiedotus-, tiedonkeruu-, myynti- ja jakelukanavat kuuluvat kaupallisen tuotekehityksen piiriin. Tuotteeseen kytkeytyvät yhteistyökumppanuudet, tuotesuojaukset ja vastaavat kuuluvat myös kaupalliseen tuotekehitykseen.

Koska tuotekehitys on riskialtista, siinä kannattaa edetä vaiheittain ja ottaa välitarkistuksia.

Tuotekehityskokeilujen suuruusluokkia

Tuotekehityksen mittaluokkakokoja
Tuotekehitys. © RAIMOLAMPI.

Tuoteideointi ja -innovointi

Niin sanotusti tyhjältä pöydältä lähdettäessä ideoinnin kautta järjestelmällisesti hakemaan tuoteinnovaatiota, kaupallista tuotetta...

  • jotta saadaan yksi menestystuote
  • usein tarvitaan 7 pilot- tai protovalmista tuotetta
  • joita varten hyvä olla 50 tuote-ehdokasta
  • joita varten oltava 300 tuote-ideaa
  • joiden pohjalla 2000 idea-itua

Ideasta tuotteeksi

Tuoteidea sinällään voi syntyä missä tahansa, itsestäänkin. Mutta yritysmaailmassa on tavallista, että ideoista on pulaa. Niitä on hakemalla haettava. Yksi keino on erilaiset ideointitilaisuudet.
Ideointitilaisuuksien järjestämisessä, vetämisessä ja jälkihoidossa ulkopuolinen asiantuntija on oiva apu.

Joskus yrityksessä vilisee ideoita “liikaakin”. Mutta kukaan omassa talossa ei ehdi kehittää niitä eteenpäin.
Jo olemassa olevien ideoiden kokoamisessa ja ryhmittelyssä ulkopuolinen asiantuntija on oiva apu. Ulkopuolista kannattaa usein käyttää myös mahdollisessa ideoiden arvioinnissa jälkihoitoineen.

Idea ei ole itsetarkoitus. Idea on vain välivaihe, innovaatiolle. Voidaan sanoa: Innovaatio on jatkojalostettu idea, jolla on taloudellista hyötyarvoa.
Ideoiden jalostaminen innovaatioksi on usein sen luokan rupeama, että tällaisessa ulkopuolinen asiantuntija on oiva apu.

Ylipäätään ulkopuolisen asiantuntijan mukana tuleva hyöty

Jo pienimuotoinen tuoteideointi vaatii aikaa, saati isompi. Antaessanne ideoinnin juontamisen ulkopuolisen asiantuntijan hoidettavaksi säästätte omaa aikaanne. Voitte keskittyä ydinosaamiseenne. Kun me olemme mukana myös ideoiden jalostamisessa, jälleen säästyy aikaanne ja resurssejanne. Helpotetaan esimerkiksi uuden tuotteen markkinoille tuloa. On tuotteita, joille määrähetki on ratkaisevaa. Lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan kautta saadaan ulkopuolista näkemystä, joka tietyin paikoin on hyvinkin merkittävä tekijä onnistumiselle.