Tervetuloa teettämään kuvaus, joko olemassa tai suunnitteilla olevasta liiketoiminnastanne

Liiketoiminnan kuvauksella haetaan selustatukea ja varmistusta päätösten tekoon. Liiketoiminnan kuvaus on keino havainnollistaa

a) erilaisia riippuvuuksia ja seurannaisia
b) omia vahvuuksia ja erinomaisuutta sekä
c) pohjaa omalle ylivoimaisuudelle

Strategia on ohjenuora arjen päätöksiin

Liiketoiminnan kuvaus strategiakaaviona

Strategiakaaviosta pyritään yhdellä silmäilyllä saamaan kokonaiskuva ja oleelliset yksityiskohdat näkyväksi, missä on omat vahvuudet, erikoistumisalueet ja ylivoimaisuus, missä sisäisen ja ulkoisen kehittämisen tarvetta, mistä voidaan tinkiä ja niin edelleen.

Strategiakaavio voi kuvata yrityksen koko liiketoimintaa taikka yhtä tuotantolinjaa, palvelualuetta, tuotteistoa, yksittäistä tuotetta, henkilöstöä tai avainhenkilöitä yksittäin taikka muuta vastaavaa. Kuvaamistarkkuuden mukaan saadaan näkyviin myös muun muassa erilaisia yksityiskohtia sekä eritasoisia riippuvuuksia ja vaikutuskanavia.

Liiketoiminnan kuvaus strategiakaaviona
Sen mukaan, mitä tarkoitusta varten kaavio laaditaan, nyt kuvatut otsikot ovat vain esimerkkejä ja vaihtelevat, asiapainotuksien mukaan. Kaavio voidaan laatia pelkistettynä yleiskuvauksena tai yksityiskohtaisesti.
© RAIMOLAMPI.

Tarvittaessa bisnesylivoimaisuuteen riittää kapeakin erikoistumisalue. Se, millä perustein erikoistumisalue määritetään, on tärkeä kysymys.

Tulos ja raha tehdään vahvuuksilla. Vahvuuksiin tulee panostaa, jotta päästään erinomaisuuteen ja ylivoimaisuuteen. Ylivoimaisuus tuo menestyksen – omalla erikoistumisalueella. Hyvin hoidettu ylivoimaisuus antaa tilaa myös kilpailijoille. Parhaimmillaan kilpailijoiden erikoistumisalueet ovat sopivasti erilaiset kuin omat. Näin kilpailijat ensisijaisesti eivät ole uhka vaan mahdollisuus.

Strategiakaaviosta saatavia hyötyjä

 • Periaatteessa koko bisnes näkyvissä yhdellä silmäyksellä
 • Pohdittaessa esimerkiksi henkilöstöasioita, samaan aikaan nähdään myös muita vaikutusriippuvuuksia, esimerkiksi tuotteiston kehityksessä, tuotannossa, asiakkaiden tunnetarpeissa, alitoimittajasuhteissa tai jälkimarkkinoinnissa → muistetaan myös seurannaiset
 • Vastaavasti, kun pohditaan tuotekehitystä tai panostussuhdetta jälkimarkkinointi per uustuotemyynti, saadaan kertasilmäilyllä laajempia kokonaisuuksia silmille näkyviin
 • Käyttötilanteita esimerkiksi:
  • yrittäjän / johdon päätöspohjan ajatusvertailuksi
  • asiakasryhmien painopisteiden tarkistamiseksi
  • tuotteiston kehittämisen pohjan varmistamiseksi
  • henkilöstön osaamis- ja oppimistarpeen varmistamiseksi
  • yhteistyökumppanuuksien ja näiden intressien varmistamiseksi
  • rahoittajalle kuvaus rahoitus-/sijoitustarpeen perusteista
  • ylipäätään bisneksen ja ajatusten esittäminen silmille näkyväksi

Liiketoiminnan kuvaamisen jouduttamiseksi ja virhetulkintojen välttämiseksi laadinnassa on hyvä käyttää apuna asiantuntijoitamme.

Tulemme mieluusti kokoamaan Teille kuvauksen, joko olemassa tai suunnitteilla olevasta liiketoiminnastanne, sen osa-alueesta, tuotteistosta tai henkilöstöstänne.